כתובת

אחד העם 1 רחובות

פרטים נוספים

טלפון: 08-9470433

פקס: 08-9470396
סלולרי: 052-3728028

דוא"ל: michal@mra-law.co.il

צור קשר

  • Facebook Social Icon

Israel, Rehovot

אגרות הרשם לענייני ירושה https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/Taarifim/wfrmTaarifimIgrotRashamYerush_List.aspx

 

יפוי כח מתמשך – קישור לאתר משרד המשפטים

https://www.gov.il/he/service/continuous_power_of_attorney

 

אגרות בית המשפט לענייני משפחה

https://www.gov.il/he/Departments/General/family_fee

 

אגרות טאבו – לשכת רישום המקרקעין http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/OnlineServices/Pages/PaymentFees.aspx

 

אגרות נוטריון 

http://www.justice.gov.il/Units/Noteryonim/InfomationNoteryonim/Pages/Sacharsirotim.aspx