כתובת

אחד העם 1 רחובות

פרטים נוספים

טלפון: 08-9470433

פקס: 08-9470396
סלולרי: 052-3728028

דוא"ל: michal@mra-law.co.il

צור קשר

  • Facebook Social Icon

Israel, Rehovot

ירושה – מעמד קופות הגמל וביטוחי החיים


לרבים מאיתנו ישנם כספים בקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי חיים , כספים שעם הפקדתם בקופות הנ"ל חתמנו על הוראת מוטבים ובה קבענו את זהות הנהנים אשר יהיו רשאים לקבל את הכספים הנ"ל עם פטירתנו.

חשוב לדעת כי הכספים הללו אינם חלק מהעזבון שלנו, ועל כן במידה ואדם שיש לו כספים בקופות גמל וביטוחי חיים ילך לעולמו, הכספים שיצטברו בקופות אלו יועברו לנהנים שנקבעו בעת פתיחת החשבון ולא עפ"י הצוואה שהותיר הנפטר.

כך לדוגמא נדון מקרה בו אשה קבעה את אחיה כנהנה העיקרי מהכספים בקופת הגמל שעל שמה. במקביל האשה גם כתבה צוואה ובה ציוותה לאחיה את כל רכושה. לימים האשה שינתה את צוואתה והדירה את אחיה מהצוואה אולם לא עדכנה את קופת הגמל בעניין ולא שינתה את הוראת המוטבים ואפילו לא שלחה העתק מהצוואה למשרדי הקופה.
 


 

לאחר פטירתה, פנה האח לקופת הגמל על מנת לקבל את הכספים שהופקדו ע"י אחותו המנוחה וכשהעניין הובא לביהמ"ש, נקבע בסופו של דבר כי הכספים שבקופת הגמל יועברו לאח , למרות שהאחות הדירה אותו מצוואתה , שכן הכספים שמקורם בקופת הגמל מוחרגים מהעזבון ואינם חלק ממנו, ולפיכך כספים אלו יחולקו בהתאם לתקנון הקופה אשר קבע כי במות בעל החשבון יעברו הכספים לנהנים שנקבעו ע"י הנפטר.
 

אדם שעורך צוואה צריך לדעת שיתכן ויהא עליו לשנות את הוראות המוטבים אצל כל הקופות בהם נצברו כספים על שמו , וזאת על מנת שרצונו האמיתי של המצווה יוגשם ושלא תרוקן מתוכן כוונת המצווה כפי שבאה לידי ביטוי בצוואה. ניתן לעשות זאת הן ע"י פניה ישירה לקופות בבקשה לשינוי הוראת נהנים או מוטבים. לחילופין ניתן לשלוח העתק מהצוואה החדשה לאותן קופות , ויראו בהעתק הצוואה החדשה כהוראה לשינוי הנהנים / המוטבים.
 

יצויין שישנן קופות שתקנון הקופה  קובע שהכספים שהצטברו בקופה מגיעים לעזבון ואז הקופה תנהג בהתאם לקבוע בצו קיום צוואה או בצו הירושה, אולם על מנת שלא להסתכן כאמור רצוי לשלוח הודעה מתאימה לכל הקופות .
 

מיכל ריינס-עמירה, עו"ד , מגשרת ונוטריון

www.michalrainesamira-adv.com

 

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי.