כתובת

אחד העם 1 רחובות

פרטים נוספים

טלפון: 08-9470433

פקס: 08-9470396
סלולרי: 052-3728028

דוא"ל: michal@mra-law.co.il

צור קשר

  • Facebook Social Icon

Israel, Rehovot

ירושה – תקפות צוואה התלויה במצב בריאותו של המצווה
 
פעמים רבות צוואות נערכות ע"י אנשים בגיל השלישי או מי  שחלה במחלה והוא צופה כי לא יאריך ימים. במקרים אלו עולה שאלת מצבו הנפשי, הפיסי והקוגנטיבי של המצווה, שכן פגם בכושרו של המצווה לצוות, מהווה עילה לביטול הצוואה שנעשתה במצב שכזה ועשויה להעלות  טענות בדבר השפעה בלתי הוגנת , גם אם בחיי המוריש מעולם לא עלה ספק בדבר כשרותו המשפטית של המצווה לבצע פעולות משפטיות .
 
מטבע הדברים כשצוואה מובאת לדיון בביהמ"ש , העניין נדון לאחר פטירת המצווה והוא נדרש לבחון את כושרו של הנפטר לצוות ומצבו הרפואי רטרואקטיבית לתקופה סמוך ככל האפשר למועד בו נחתמה הצוואה ואת הנסיבות שאפפו את חיי הנפטר בתקופה זו  (כגון  ניהול ענייניו השוטפים , קשר עם בני משפחה וחברים, מעורבות בחיים הפרטים וכיוצ"ב) .
 
על מנת לשלול טענות המעלות ספק בכשרותו של אדם לצוות, רצוי להיבדק אצל רופא פסיכיאטר או פסיכוגריאטר, ולקבל ממנו חוו"ד או תעודה רפואית המעידה ומאשרת כי הוא כשיר לבצע פעולה משפטית תוך התייחסות למצבו המנטלי-קוגנטיבי של המצווה.

לא רק זאת אלא שרצוי שהמועד בו תינתן התעודה הרפואית תהיה סמוך ככל האפשר למועד עריכת הצוואה עצמה, על מנת לשלול טענות בדבר שינויים שחלו במצבו של המצווה בפער הזמנים שבין מועד הבדיקה למועד עריכת הצוואה בפועל.
כך לדוגמא, כבר נפסק שתעודה רפואית שניתנה בבוקר יום עשיית הצוואה כשהצוואה נערכה בפועל בשעות הערב, אינה  מהווה ראיה על מצבו המנטלי אמיתי של המצווה ,שכן באותו מקרה הוכח שבשעות אחה"צ לאותו היום המצווה נטל תרופות שעשויות היו לטשטש את מצבו הקוגנטיבי, דבר שבסופו של דבר פסל את הצוואה המאוחרת בנימוק שיש ספק רב כי המנוח חתם על הצוואה המאוחרת מתוך הבנה מלאה לאמור בה ובסופו של דבר קויימה הצוואה המוקדמת יותר.

 
יודגש שמצבו הקוגנטיבי של המצווה חשוב ביותר , שכן באם מצבו המנטלי אינו תקין הרי שהמצווה אינו יכול להבחין בטיבה של צוואה או שהוא עשוי להיות נתון להשפעה בלתי הוגנת עד כדי שלילת יכולת של המצווה לגבש רצון חופשי ועצמאי משלו, נסיבות שמאפשרות פסילת הצוואה עפ"י הקבוע בחוק ובפסיקה.

חשוב לציין: בחינת טענת ההשפעה הבלתי הוגנת על המצווה נעשית בשים לב להתנהלותו היומיומית של המצווה, בשים לב למצבו הבריאותי של המצווה והנסיבות שאפפו את חייו לרבות התלות שפיתח בזוכה ובאנשים אחרים, הקשר של המצווה ל"עולם החיצון" המורכב ממשפחה, חברים , שכנים ומידת העצמאות של המצווה הן הפיסית והן השכלית-הכרתית.   
  
על כן, על מנת שרצונו האחרון של המצווה יקויים בסופו של דבר, ועל מנת למנוע ביטול צוואה והתכתשות ארוכה ויקרה בבתי משפט, ככל וקיים או צפוי לעלות ספק בדבר כושרו של אדם לצוות, שיתאם ביקור אצל פסיכיאטר או פסיכוגריאטר בסמוך לביקור אצל עורך הדין שלו.
 
כתבה וערכה: עוה"ד מיכל ריינס-עמירה , מגשרת ונוטריון
 
www.michalrainesamira-adv.com
האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי.